ដាក់ប្រាក

លក្ខខណ្ឌទូទៅខ្លះៗក្នុងការ​ ដាក់ប្រាក់

តាមរយៈការចូលមកកាន់វេបសាយ  UFA88 មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមទទួលយក និង អនុវត្តន៍នូវគ្រប់ចំណុចដែលបានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅ និងបែបផែននៃការភ្នាល់កំសាន្តតាមអនឡាញរបស់ UFA88 ។ ខាងក្រោមនេះជាលក្ខខណ្ឌទូទៅ និងការភ្នាល់កំសាន្តដោយទំនួលខុសត្រូវរបស់យើង សូមអានពត៌មានដោយការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ច្បាប់ បញ្ញត្តិ និងជំរើសទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់វេបសាយ UFA88
១. អ្នកត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិចចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ឬអាយុស្របច្បាប់ក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់អ្នក (ដែលអាចកំណត់លើលពីនេះ) ដើម្បីអាចធ្វើការភ្នាល់ ឬចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រូមូសិនផ្សេងៗ។ ការចុះឈ្មោះក្រោមអាយុកំណត់នឹងត្រូវបដិសេធចោល។ អ្នកនឹងអាចត្រូវបានស្នើអោយផ្តល់នូវភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អាយុ និងអត្តសញ្ញាណ។ អ្នកត្រូវតែបង្ហាញ និងផ្តល់នូវ រូបភាពលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាព ដើម្បីបញ្ជាក់អាយុនិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ អតិថិជន ដែលមិនអាចផ្តល់នូវភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អាយុនឹងត្រូវបិទគណនី។
២. តាមរយៈការកំណត់ជាឯកច្ឆ័ន្ទ អ្នកនឹងត្រូវស្នើដោយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្តល់នូវពត៌មានផ្សេងៗអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ វាជាការកំណត់ដែលអ្នកត្រូវតែផ្តល់នូវព៌តមាននៅពេលដែលមានការជូនដំណឹងរបស់យើង។ ប្រសិនជាអ្នកមិនបានផ្តល់ជូននូវព៌តមានដែលបានស្នើ មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមបោះបង់នូវសិទ្ធិចំពោះទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងគណនី UFA88 របស់អ្នក។
៣. ឈ្មោះរបស់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចុះជាមួយគណនី UFA88 ត្រូវតែដូចគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះនៃគណនីធនាគារដែលអ្នកប្រើដើម្បីស្នើដកប្រាក់។ បើមិនដូច្នោះទេ UFA88 នឹងរក្សាសិទ្ធិលុបចោលនូវទឹកប្រាក់ឈ្នះផ្សេងៗ និងទឹកប្រាក់បន្ថែម។ ករណីនេះ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គណនីធនាគាដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីផ្សេងទៀតដែលទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះទេ។
៤. ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះ  មិនអាចផ្ទេរទៅកាន់គណនីផ្សេងទៀតបានទេ [កំណត់ជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយក្រុមហ៊ុន]។ ការផ្តល់ជូននូវទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះ អាស្រ័យទៅលើការកំណត់ជាឯកច្ឆ័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៥. UFA88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ កែតំរូវ និងបញ្ចប់ការផ្តល់ជូនផ្សេងៗ ដោយមិនចាំបាន មានការជូនដំណឹងជាមុន។
៦. ប្រសិនជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលមិនបានព្រៀងទុក ឬក៏ហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេហទំព័នេះ នោះ UFA88 នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះឡើយ។
 

>>>>>>>>> សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងពួកយើងដើម្បីធ្វើការលម្អិត <<<<<<<<<