ដាក់ប្រាក់ អនឡាញនៅ UFA88

ដាក់ប្រាក់ វេបសាយ UFA88 លក្ខខណ្ឌ ទូទៅខ្លះៗ ក្នុងការដូចខាងក្រោម៖

តាមរយៈ ការចូលមកកាន់ វេបសាយ UFA88 មានន័យថា អ្នកបានយល់ព្រមទទួលយក និង អនុវត្តន៍នូវគ្រប់ចំណុច ដែល បានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅ និង បែបផែននៃការភ្នាល់កំសាន្ត តាមអនឡាញរបស់ UFA88 Cambodia ។ ខាងក្រោមនេះ ជាលក្ខខណ្ឌទូទៅ និងការភ្នាល់កំសាន្ត ដោយទំនួលខុស ត្រូវរបស់យើង សូមអានពត៌ មានដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន មុនពេលទទួលយកនូវលក្ខខណ្ ឌទាំងនេះ ច្បាប់ បញ្ញត្តិ និងជំរើសទូទាត់ ប្រាក់ផ្សេងៗ ដែល ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកក្នុងការប្រប្រាស់ វេបសាយ UFA88 Cambodia

១. អ្នកត្រូវតែ មានអាយុយ៉ាងតិច ចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ឬអាយុស្របច្បាប់ ក្នុងដែនយុត្តាធិការ របស់អ្នក (ដែលអាចកំណត់លើលពីនេះ) ដើម្បីអាចធ្វើការភ្នាល់ ឬចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ប្រូមូសិនផ្សេងៗ។ ការចុះឈ្មោះក្រោម អាយុកំណត់ នឹង ត្រូវបដិសេធចោល។ អ្នកនឹងអាចត្រូវបានស្នើ អោយផ្តល់នូវភស្តុតាង ដើម្បីបញ្ជាក់អាយុ និងអត្តសញ្ញាណ។ អ្នកត្រូវតែបង្ហាញ និងផ្តល់នូវ រូបភាពលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាព ដើម្បីបញ្ជាក់អាយុ និង អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ អតិថិជន ដែលមិនអាចផ្តល់នូវ ភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អាយុ នឹងត្រូវ បិទគណនី។

២. តាមរយៈការ កំណត់ជាឯកច្ឆ័ន្ទ អ្នកនឹងត្រូវស្នើ ដោយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្តល់ នូវពត៌មាន ផ្សេងៗអំពីអត្តសញ្ញាណ របស់អ្នក។ វាជាការកំណត់ ដែលអ្នកត្រូវតែផ្តល់នូវ ព៌តមាន នៅពេលដែលមាន ការជូនដំណឹងរបស់យើង។ ប្រសិនជាអ្នកមិន បានផ្តល់ជូននូវព៌តមាន ដែលបានស្នើ មានន័យថា អ្នកបានយល់ព្រមបោះបង់នូវ សិទ្ធិចំពោះទឹកប្រាក់ ដែលអ្នកបាន ដាក់ប្រាក់ មាននៅក្នុងគណនី របស់អ្នក។

៣. ឈ្មោះរបស់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលបានចុះជាមួយគណនី UFA88 ត្រូវតែដូចគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះ នៃគណនីធនាគារ ដែលអ្នកប្រើដើម្បីស្នើ ដកប្រាក់។ បើមិនដូច្នោះទេ នឹងរក្សាសិទ្ធិលុបចោលនូវទឹកប្រាក់ ឈ្នះផ្សេងៗ និងទឹកប្រាក់បន្ថែម។ ករណីនេះ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គណនីធនាគា ដែលមានពាក់ព័ន្ធ នឹងគណនីផ្សេងទៀត ដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ បន្ថែមនោះទេ។

៤. ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះ  មិនអាចផ្ទេរទៅកាន់ គណនីផ្សេងទៀតបានទេ [កំណត់ជាឯកច្ឆ័ន្ ទដោយក្រុមហ៊ុន]។ ការផ្តល់ជូននូវ ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះ អាស្រ័យទៅលើការកំណត់ ជាឯកច្ឆ័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន។

៥. រក្សាសិទ្ធិក្នុង ការកែប្រែ កែតំរូវ និងបញ្ចប់ការផ្តល់ ជូនផ្សេងៗ ដោយមិនចាំបាន មានការជូន ដំណឹងជាមុន។

៦. ប្រសិនជាមាន បញ្ហាបច្ចេកទេសផ្សេងៗ ដែលមិនបានព្រៀងទុក ឬ ក៏ហួសពីការគ្រប់គ្រង របស់គេហទំព័នេះ នោះ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះបញ្ហានេះឡើយ។

វេបសាយដែល ប្រកបទៅដោយ សុវត្តិភាពក្នុងការ ដាក់ប្រាក់

UFA88 Cambodia លក្ខខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀង ដូចខាងក្រោម គឺរៀបចំដោយ UFA88 ។ 

រាល់ការស្នើរសុំ ទាំងអស់របស់អតិថិជន គឺសិ្ថតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ដោយលក្ខខ័ណ្ ឌដូចខាងក្រោមនេះ ជាការផ្តល់រង្វាន់ពី គឺត្រូវបានកំណត់ តែមួយដង សំរាប់ការប្រើប្រាស់ មនុស្សម្នាក់ គណនីមួយ/គ្រួសារ/អាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះ ពិតប្រាកដ – អាសយដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល – លេខទូរស័ព្ទ – គណនីទូទាត់ 

(ឧទាហរណ៍ ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬ ប័ណ្ណឥណទាន Wing ជាដើម) អាសយដ្ឋាន IP/ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររួមគ្នា / ការប្រើប្រាស់ VPN ឧទាហរណ៍ នៅសាលារៀន បណ្ណាល័យរដ្ឋ ឬ កន្លែងធ្វើការ។ 

យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិដើម្បី ដកចេញកាផ្តល់រង្វាន់ណាមួយ ពីសមាជិកណាមួយ ឬ ក្រុមនៃសមាជិកណាមួយគ្រប់ពេលដោយមិនជម្រាបជូនជាមុន។កំឡុងពេលការផ្ដល់រង្វាន់ ច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពានប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងត្រូវបានអនុវត្ដ។

UFA88 រក្សាសិទ្ធិក្នុង ការសម្រេចចិត្ដ ទៅលើសកម្មភាពណាខ្លះ ដែល ចាត់ទុកជាការបំពាន ក្នុង ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើន។ ទឹកប្រាក់ដើម និងទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលបានធ្វើការភ្នាល់ឈ្នះ នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការដកប្រាក់ បន្ទាប់ពីរាល់កាភ្នាល់ របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ និង មានការភ្នាល់ នោះចាញ់ ឫ ឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះ ។

ហើយទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះ និង ត្រូវបញ្ចូលក្នុងគណនី ដោយស្វាយប្រវត្តិ ការភ្នាល់ដែលលុបចោល ឬទុកជាមោឃៈ ឬភ្នាល់ស្មើ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។

មានសិទ្ធ ដកហូតការផ្តល់ជូន និង ទឹកប្រាក់ឈ្នះ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ និង ការកេងបន្លំ លក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃ កម្មវិធីផ្តល់ជូនរបស់ UFA88 ត្រូវបានអនុវត្ត។សមាជិកដែលមានសិទ្ធិ អាចស្នើសុំការផ្តល់ជូននេះតាមរយៈ ការចូលមកកាន់ វេបសាយ របស់សហការី យើងខ្ញុំ 

>> សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង ដាក់ប្រាក់ មកពួកយើងដើម្បីទទួលបានប្រម៉ូសិនពិសេសៗ <<

ប្រម៉ូសិនពិសេសៗរបស់  UFA88 Cambodia និងផ្តល់ជូនទៅ អតិថិជន គ្រប់រូដោយគ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ ។ គ្រប់អតិថិជន ដែលបានចូលជា សមាជិករបស់ UFA88 និងទទួលបាន នូវអារម្មណ៍ប្លែក និងទឹកប្រាក់ ដែលវេបសាយ យើងខ្ញុំបានផ្តល់ឲ្យ ព្រោះការផ្តល់មួយនេះ គឺបានបញ្ចាក់ នៃការយកចិត្តទុកដាក់ របស់យើង ជូនទៅដល់ អតិថិជន យ៉ាងខ្ពស់ នៃការបម្រើ សេវាកម្មរបស់ពួកយើង ។

 សម្រាប់ការផ្តល់ជូនមួយនេះ និងត្រូវបាន បញ្ចូលដោយ ប្រព័ន្ទស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយការទូរទាត់ ទឹកប្រាក់ នៃការភ្នាល់របស់អតិថិជនទាំងអស់ ។ ដើម្បីបញ្ជាក់អតិថិជនទាំង អាចចូលទៅឆែក ក្នុងប្រវត្តិការលេង របស់អតថិជន គ្រប់រូបដោយខ្លួនឯង ផ្ទាល់តែម្តង ក្នុងនោះរបាយការណ៍លេង និងបង្ហាញពី ប្រវត្តិការ ទាំងអស់ របស់អតិថិជន រួមជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែម តែម្តង ។
– សម្រាប់ការផ្តល់បន្ថែមនៃការ  ភ្នាល់កីឡា  0,50%

-សម្រាប់ការផ្តល់ជូនបន្ថែមនៃការភ្នាល់  កាស៊ីណូអនឡាញ  0,70%

ទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ ជាសមាជិក [email protected]: @ufa88kh

Ufa88cambodia
Average rating:  
 0 reviews